Tukiasuminen

Tukiasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen. Asiakas asuu omassa asunnossaan tai tukiasunnossa, johon Lähderinne tuottaa tarvittavat tukipalvelut. Tarvittaessa autamme asiakkaita löytämään asunnon. Alkukartoituksessa käydään läpi tuen tarpeet asiakkaan, hoitotahon, sosiaalityöntekijän ja omaisten kanssa. 

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, johon kirjaamme asiakkaan tarpeet.  

Asiakkaita tuetaan arjenhallinnassa ja autamme asiakasta löytämään virikkeitä kodin ulkopuolelta. Asiakkaan kanssa suunnitellaan viikko-ohjelma arjen rytmittämisen helpottamiseksi. Asiakkaita ohjataan myös kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan tai työelämään. 

Tuettua asumista toteutetaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti ja tarpeen mukaan riittävällä tuella.

Tuemme asiakkaita esimerkiksi kodinhoidossa, asioinneissa, hyvinvoinnin tukemisessa sekä arjen hallinnassa. Tarvittaessa tarjoamme ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen. Asiakkaaksi voi hakeutua oman kunnan tai kaupungin sosiaalitoimen kautta. 

Toimintamme tavoitteena on ohjata asiakkaita työ- ja harrastustoimintaan

Meillä on tarjolla eläinavusteista toimintaa hevosten ja koirien parissa. Liikuntaharrastuksia tuemme ja tarjoamme jokaiselle oman mielen mukaan, joita voivat olla esimerkiksi kalastus, keilaus, biljardi, lenkkeily, kuntosali, uiminen. Liikunta ja luonnossa retkeileminen tukevat hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta.